HISTÒRIA DE LA MÚTUA
ESCOLAR BLANQUERNA
 
Portada
Presentació
Index
Historia de la Mútua
  Preambul
  Naixement de l'Escola Blanquerna
  Legalització Escola i nou edifici
  Filosofia de l'ensenyament a Blanquerna
  Període 1936-1939
  Etapa final de la Mútua
   
Opinions sobre Blanquerna
  Article de Romà Mas i Calvet
  Article Jordi Bonet i Armengol
  Article d'Antoni M Badia i Margarit
  Memòries de Josep Carner (Mestre de Blanquerna)
  Mort jurídica de Blanquerna (Jordi Garriga i Puig)
   
  Poesia d'Alexandre Galí
  Escrits d'Alexandre Galí
  Breu biografia d'Alexandre Galí
 
  Cançons
Glosari
 

Escrits d'Alexandre Galí

 

En aquesta secció hi oferim un enfilall de textos extrets de l’ obra: "HISTÒRIA DE LES INSTITUCIONS I DEL MOVIMENT CULTURAL A CATALUNYA 1900-1936", publicada per Fundació Alexandre Galí. (ISBN 84-400-4785-1 - Obra completa).

Moviment pedagògic de principis de segle

Incorporació dels mestres a la restauració de la cultura catalana

El pensament pedagògic d'A. Galí i la seva aplicació a l'Escola Blanquerna

 
   
Pàgina anterior Pàgina següent