HISTÒRIA DE LA MÚTUA
ESCOLAR BLANQUERNA
 
Portada
Presentació
Index
Historia de la Mútua
  Preambul
  Naixement de l'Escola Blanquerna
  Legalització Escola i nou edifici
  Filosofia de l'ensenyament a Blanquerna
  Període 1936-1939
  Etapa final de la Mútua
   
Opinions sobre Blanquerna
  Article de Romà Mas i Calvet
  Article Jordi Bonet i Armengol
  Article d'Antoni M Badia i Margarit
  Memòries de Josep Carner (Mestre de Blanquerna)
  Mort jurídica de Blanquerna (Jordi Garriga i Puig)
   
  Poesia d'Alexandre Galí
  Escrits d'Alexandre Galí
  Breu biografia d'Alexandre Galí
 
  Cançons
Glosari

 

Llibre de l'ASSOCIACIÓ BLANQUERNA

 

En la construcció d'aquestes pàgines Web, s'han utilitzat fonamentalment (quan no es diu el contrari), sovint, fins i tot amb paraules textuals, les publicacions de la "Fundació Alexandre Galí" Alexandre Galí - Obra completa, i el llibre: Alexandre Galí i la Mútua Escolar Blanquerna, de Josep Masabeu i Tierno.

ASSOCIACIÓ BLANQUERNA

L'associació Blanquerna nasqué com a conseqüència de la trobada d’ex-alumnes de l'escola Blanquerna (1924-1939) de la Mútua Escolar Blanquerna (1924-1993) que tingué lloc al Restaurant “La Rotonda”, de Barcelona, el 9 de desembre de l’any 1974, i fou autoritzada oficialment el 20 de desembre de 1975.

És de caire cultural i es dedica fonamentalment a rememorar, investigar la Mútua Escolar Blanquerna i del que representà per a Catalunya.

En el seu temps, va rehabilitar legalment la Mútua i intentà recuperar (sense èxit) l'edifici de l'Escola que havia estat espoliat mitjançant una injustificable "expropiació forçosa", durant la dictadura franquista. També es dedica a honorar els seus mestres i ajudar els que encara viuen i ho necessiten.


Edifici de la Mútua Escolar Blanquerna
Constuït l'any 1932 al nº 140 de la Via Augusta, de Barcelona.
 
   
Pàgina anterior Pàgina següent