HISTÒRIA DE LA MÚTUA
ESCOLAR BLANQUERNA
 
Portada
Presentació
Index
Historia de la Mútua
  Preambul
  Naixement de l'Escola Blanquerna
  Legalització Escola i nou edifici
  Filosofia de l'ensenyament a Blanquerna
  Període 1936-1939
  Etapa final de la Mútua
   
Opinions sobre Blanquerna
  Article de Romà Mas i Calvet
  Article Jordi Bonet i Armengol
  Article d'Antoni M Badia i Margarit
  Memòries de Josep Carner (Mestre de Blanquerna)
  Mort jurídica de Blanquerna (Jordi Garriga i Puig)
   
  Poesia d'Alexandre Galí
  Escrits d'Alexandre Galí
  Breu biografia d'Alexandre Galí
 
  Cançons
Glosari
 

Cançons que es cantaven a Blanquerna

 

SON DEU NOIES PER CASAR

(Joan Llongueras)

Són deu noies per casar
que se’n van a passejar
Hi ha l’Anneta
la Laieta
la Paulina
i la Claudina
Oh!, Eh!
La Maria i la Mercè!
Hi ha l’airosa Montserrat,
la petita Trinitat;
hi ha la Teresona.
També hi ha l’Angelona.

* * *

El bon Rei s’ha de casar
i una noia vol triar.
No és Anneta
ni Laieta
ni Paulina
ni Claudina
Oh! Eh!
Ni Maria ni Mercè!
No és l’airosa Montserrat,
ni tampoc la Trinitat,
ni la Teresona...
Es casa amb l’Angelona!

 
   
Pàgina anterior Pàgina següent