HISTÒRIA DE LA MÚTUA
ESCOLAR BLANQUERNA
 
Portada
Presentació
Index
Historia de la Mútua
  Preambul
  Naixement de l'Escola Blanquerna
  Legalització Escola i nou edifici
  Filosofia de l'ensenyament a Blanquerna
  Període 1936-1939
  Etapa final de la Mútua
   
Opinions sobre Blanquerna
  Article de Romà Mas i Calvet
  Article Jordi Bonet i Armengol
  Article d'Antoni M Badia i Margarit
  Memòries de Josep Carner (Mestre de Blanquerna)
  Mort jurídica de Blanquerna (Jordi Garriga i Puig)
   
  Poesia d'Alexandre Galí
  Escrits d'Alexandre Galí
  Breu biografia d'Alexandre Galí
 
  Cançons
Glosari

 

Història de la Mútua Escolar Blanquerna (1924)

 

Alexandre Galí i Coll,1886-1969
Creador i Director de l'Escola Blanquerna
(Com de moltes altres coses que reeixí)

Alexandre Galí i Coll , que a causa dels esdeveniments ja havia dimitit del càrrec de Secretari del Consell de Pedagogia, juntament amb Rafael Campalans, en la seva obra "Història de les institucions i del moviment cultural a Catalunya" (llibre II. Ensenyament primari, 1ª part) diu:

"En aquells moments precisos, legalment, no teníem res a veure amb la dita escola, perquè només n’exercíem la direcció en virtut del càrrec de secretari tècnic del Consell de Pedagogia que havíem dimitit feia pocs mesos, però essent la funció directiva de l’Escola, que exercíem en esclatar el cop d’estat, completament gratuïta, i convençuts d’altra banda que ningú no ens substituiria, amb el beneplàcit de tots els mestres vàrem continuar dirigint-los esperant el cop de sabre que ens tragués de la casa. Quan es va produir l’incident Dwelshauvers i endevinàrem que s’acostava l’hora de l’escomesa definitiva, vàrem cridar un grup dels pares més significats i addictes i els vàrem exposar la gravetat de la situació. Sense necessitat de gaires arguments aquells pares, que sabien perfectament per què duien llurs fills o filles a l'Escola de la Mancomunitat, no es resignaren a veure'ls educats contra els propis sentiments, i en aquella mateixa reunió signaren un compromís que copiat textualment diu: «Els firmants es comprometen a adquirir bons d'una mútua escolar en projecte per les quantitats que fixin, i que faran efectives la meitat dintre el present mes de maig i l'altra meitat a primer de gener del 1925». I entre els presents a la reunió i els pares que en pocs dies es van anar a trobar es van recollir trenta-nou signatures, que representaven un capital de 50.250 ptes."... ..."L'esperada destitució de tot el professorat de l'Escola va arribar cap a les darreries de maig, i l'endemà mateix mestres i alumnes - aquests en nombre d'uns cent-trenta - deixaren de comparèixer a l'Escola, on només va quedar la conserge"… ..."Les classes es van continuar en cases particulars, dividits els alumnes en cinc o sis grups, cadascun amb el mestre respectiu, i així es va poder acabar el mes i escaig de curs que restaven."... ..."i el mes d'octubre l'Escola (Blanquerna) començava normalment les seves classes al xalet del carrer de Provença, 288, de Barcelona, amb 154 alumnes."

 
   
Pàgina anterior Pàgina següent