HISTÒRIA DE LA MÚTUA
ESCOLAR BLANQUERNA
 
Portada
Presentació
Index
Historia de la Mútua
  Preambul
  Naixement de l'Escola Blanquerna
  Legalització Escola i nou edifici
  Filosofia de l'ensenyament a Blanquerna
  Període 1936-1939
  Etapa final de la Mútua
   
Opinions sobre Blanquerna
  Article de Romà Mas i Calvet
  Article Jordi Bonet i Armengol
  Article d'Antoni M Badia i Margarit
  Memòries de Josep Carner (Mestre de Blanquerna)
  Mort jurídica de Blanquerna (Jordi Garriga i Puig)
   
  Poesia d'Alexandre Galí
  Escrits d'Alexandre Galí
  Breu biografia d'Alexandre Galí
 
  Cançons
Glosari

 

Glosari

 

Escola Graduada de la Mancomunitat

A l’any 1922, Alexandre Galí va assumir la Direcció de l’Escola Montessori de la Mancomunitat de Catalunya, en substitució de la doctoressa Maria Montessori , i d’Eladi Homs, i la va re-batejar amb el nom d’ "Escola Graduada de la Mancomunitat".

Hi va mantenir el “sistema Montessori” en el grau de pàrvuls, segons pròpies paraules (que es poden llegir en el llibre editat per el seu fill Jordi Galí i Herrera : Alexandre Galí i el seu Temps, de la Ed. Proa), “amb la major ortodoxia possible”, però no en els graus de la secció elemental, en els quals, en canvi, va introduïr els “sistemes objectius de mesura”, destinats a tenir una visió ràpida i clara dels avenços dels alumnes i, en conseqüència, l’eficàcia de l’ensenyament.

Degut als esdeveniments polítics, l’Escola va durar poc temps i va resultar una mena de “transició” cap a l’ “Escola Blanquerna”.