HISTÒRIA DE LA MÚTUA
ESCOLAR BLANQUERNA
 
Portada
Presentació
Index
Historia de la Mútua
  Preambul
  Naixement de l'Escola Blanquerna
  Legalització Escola i nou edifici
  Filosofia de l'ensenyament a Blanquerna
  Període 1936-1939
  Etapa final de la Mútua
   
Opinions sobre Blanquerna
  Article de Romà Mas i Calvet
  Article Jordi Bonet i Armengol
  Article d'Antoni M Badia i Margarit
  Memòries de Josep Carner (Mestre de Blanquerna)
  Mort jurídica de Blanquerna (Jordi Garriga i Puig)
   
  Poesia d'Alexandre Galí
  Escrits d'Alexandre Galí
  Breu biografia d'Alexandre Galí
 
  Cançons
Glosari
 

Glosari

 

Mancomunitat

Entitat política catalana constituïda el 6 d'abril de 1914 per la unió de les quatre diputacions provincials catalanes. El seu primer president fou Enric Prat de la Riba. Les bases legals de la Mancomunitat foren, a més de la llei provincial del 29 d'agost de 1882, el decret del 18 de desembre de 1913, que autoritzava la unió de províncies de l’estat espanyol per a fins exclusivament administratius (de fet, només ho feren les catalanes), dos decrets del 26 de març de 1914, que aprovaven l’Estatut de la Mancomunitat de Catalunya, i el mateix Estatut, redactat per Prat de la Riba. L'organització político-administrativa de la Mancomunitat es basava en tres òrgans fonamentals: (Assemblea General, el Consell Permanent i la Presidència). L'assemblea era composta per tots els diputats de les quatre províncies.

El consell permanent era una mena de govern regional incipient, que actuava com a poder executiu. Les conselleries eren, inicialment, les de Cultura i Instrucció, Camins i Ponts, Obres Hidràuliques i Ferrocarrils, Telèfons, Agricultura i Serveis Forestals, Beneficència i Sa­nitat, Política Social i Finances.